หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

chmod on linux

          Chmod มันย่อมาจาก change mode
          Chmod  คือ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการจัดการกับแฟ้มหรือเปลี่ยนสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ พูดง่ายๆก็คือ เป็นการเซ็ต permission (สิทธิ์)สำหรับไฟล์ ว่าเราจะให้มันทำอะไรได้บ้าง เช่น chomd 755 คือ ไฟล์นี้เจ้าของสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มและผู้ใช้ทั่วไป สามารถ อ่านและ run ไฟล์นี้ได้เท่านั้น  chmod 777 กำหนดให้ทั้ง 3 กลุ่ม เข้าถึงแฟ้มได้เต็มที่

3 กลุ่มที่ว่านี้ก็คือ

 1. owner เจ้าของไฟล์ 
 2. group ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เดียวกับเจ้าของไฟล์
 3. other ผู้ใช้ทั่วไป เช่น ผู้ใช้งาน internet ที่เรียกใช้เว็บไซท์นั้นมีข้อกำหนดที่พอจะอธิบายคร่าวๆให้ฟัง
x xxx xxx xxx(ตัวอักขระ 10 ตัว ทางด้านซ้ายมือสุด)

x ตัวแรกจะบอกว่าเป็นไฟล์(-)  หรือไดเร็คทอรี่(d)
 • xxx ชุดแรก จะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของไฟล์(owner)
 • xxx ชุดที่สอง จะเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เดียวกับเจ้าของไฟล์(group)
 • xxx ชุดที่สาม จะเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไป(other)

โดย xxx (rwx) แต่ละตำแหน่งมีความหมายดังนี้
 • x(r) ตัวที่ 1 คือ สามารถ อ่านไฟล์ได้ Read
 • x(w) ตัวที่ 2 คือ สามารถ เปลี่ยนแปลงไฟล์ได้ Write
 • x(x) ตัวที่ 3 คือ สามารถ ใช้งานไฟล์นั้นได้ Execute

ทั้งสามตำแหน่งจะแทนด้วยเลขฐานสองเช่น
 • rwx หมายถึง 111 มีค่าในฐานสิบ คือ 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 7
 • r-x หมายถึง 101 มีค่าในฐานสิบ คือ 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 5
 • --- หมายถึง 000 มีค่าในฐานสิบ คือ 0x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 = 0

ความหมายของตัวเลข chmod แต่ละตัวมีความหมายดังนี้

 • 0 หมายถึง ทำอะไรไม่ได้กับแฟ้มนั้นเลย
 • 1 หมายถึง ประมวลผลอย่างเดียว
 • 2 หมายถึง เขียนได้อย่างเดียว
 • 3 หมายถึง เขียนและประมวลผลได้
 • 4 หมายถึง อ่านได้อย่างเดียว
 • 5 หมายถึง อ่านและประมวลผลได้
 • 6 หมายถึง อ่านและเขียน แต่ประมวลผลไม่ได้
 • 7 หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง ทั้งอ่าน เขียน และประมวลผล(ยกเว้นใช้ไปซื้อโอเลี้ยง)

ตัวอย่างเช่น- rwx r-x r-x มีค่าเป็น 755 คือ ไฟล์นี้เจ้าของสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่ผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มและผู้ใช้ทั่วไป สามารถ อ่านและ run ไฟล์นี้ได้เท่านั้น

ซึ่งการเซ็ต permission  จะต้องยกสิทธิ์ตนเองขึ้นเป็น root เท่านั้น จึงจะสามารถทำได้

รูปแบบการใช้งานคือ
chmod [option] number filename

 • option จะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้  เพราะไม่ใส่ก็ได้  ซึ่งถ้าหากต้องการดูว่ามี option อะไรบ้าง ก็ให้พิมพ์ว่า chmod --help ก็จะมี option ต่างๆ แสดงขึ้นมาพร้อมคำอธิบาย
 • number ก็คือตัวเลข 3 หลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
 • filename คือ file ที่เราต้องการกำหนดสิทธิ์ของการเข้าถึง 
ตัวอย่าง


สังเกตที่แถบสีดำ ตรง x xxx xxx xxx  file jasper.pdf

เวลาที่เราทำการเซตค่า permission ค่าใดไว้ ค่านั้นก็จะคงค้างอยู่ในระบบตลอดไป
  credit : http://www.metukyang.com/th/index.php?topic=84.0;prev_next=next

   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น