หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

หน้าที่และความรับผิดชอบของ DBA(Database Administrator) หรือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

 • ติดตั้งโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • กำหนดและสร้างโครงสร้างต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูล            
 • กำหนดพื้นที่ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล
 • ติดต่อกับยูสเซอร์ ที่ใช้งานฐานข้อมูลอยู่เสมอ
 • กำหนดความปลอดภัยและสิทธิ์ ในการใช้งานฐานข้อมูลให้แก่ยูสเซอร์ต่างๆ
 • กำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูลกลับคืนมา
 • มอนิเตอร์การใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานฐานข้อมูล
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 • วางแผนการอัพเกรด เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล

1 ความคิดเห็น:

 1. เป็นประโยชน์อย่างสูงเลยครับพี่ มีการบ้านส่งอ.เอ็มและ

  ตอบลบ