หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

แปลง domain name เป็น IP ด้วยภาษา JAVA

import java.net.*;
import java.util.Scanner;
public class Convert_DomainName_to_IP {
   public static void main(String[] args) {
     Scanner scan=new Scanner(System.in);
     System.out.print("Please put domain name : ");
     String name=scan.nextLine();
      try{
        InetAddress inet= InetAddress.getByName(name);
        System.out.println("IP = "+inet.getHostAddress());
      }catch(UnknownHostException ex){ System.out.println(ex); }
    }
}
//Result :
//Please put domain name : www.google.com
//IP = 209.85.175.105

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น