หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

ดู IP เครื่อง ด้วยภาษา JAVA

import java.net.*;
public class ReviewIP {
  public static void main(String[] args) {
    try{
      InetAddress inet= InetAddress.getLocalHost(); 
      System.out.println("IP = "+inet.getHostAddress());
      System.out.println("Name = "+inet.getHostName());
    }catch(UnknownHostException ex){ System.out.println(ex); }
  }
}

//Result :
//IP = 10.2.254.14
//Name = NA5CENT-PC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น