หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

Oracle Certified Associate (OCA)


(ตัวอย่าง OCA)


Oracle Certified Associate (OCA) เป็น Certificate สำหรับ DBA(Database Administrator) ระดับเบื้องต้นที่สุด และเป็นพื้นฐานที่ผู้ที่จะสอบ Certificate ระดับบน ๆ ขึ้นไปจะต้องผ่านก่อน ผู้ที่ได้ OCA อาจจะทำงานในตำแหน่งเช่น Junior DBA เป็นต้น

กรอบที่ 1: วิชาทั้งสี่วิชาเป็นวิชาที่เน้นการใช้คำสั่ง SQL เราสามารถเลือกสอบเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ (วิชา 1Z0-001 Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL ได้เลิกสอบไปแล้วครับ)
กรอบที่ 2: เป็นวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขั้นพื้นฐานเป็นวิชาบังคับ
กรอบที่ 3: เมื่อสอบได้ทั้งสองวิชาก็จะได้ Certificate ที่เรียกว่า Oracle Database 11g Administrator Certified Associate มีประกาศนียบัตรสวยหรู พร้อมทั้งหนังสือรับรอง และสามารถนำโลโก้ OCA ไปติดไว้ในนามบัตรได้

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

 • Duration: 120 minutes
 • Number of Questions: 70
 • Passing Score: 60%
 • Exam Price:  4316 บาท
เรื่องที่ต้องอ่านสอบมีดังนี้
 1. Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
 2. Restricting and Sorting Data
 3. Using Single-Row Functions to Customize Output
 4. Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 5. Reporting Aggregated Data Using th Group Functions
 6. Displaying Data from Multiple Tables
 7. Using Subqueries to Solve Queries
 8. Using the Set Operators
 9. Manipulating Data
 10. Using DDL Statements to Create and Manage Tables
 11. Creating Other Schema Objects


Oracle Database 11g Administration I
 • Duration: 90 minutes
 • Number of Questions: 70
 • Passing Score: 66%
 • Exam Price:  4316 บาท 
เรื่องที่ต้องอ่านสอบมีดังนี้
 1. Exploring the Oracle Database Architecture
 2. Preparing the Database Environment
 3. Creating an Oracle Database
 4. Managing the Oracle Instance
 5. Configuring the Oracle Network Environment
 6. Managing Database Storage Structures
 7. Managing DAta and Concurrency
 8. Managing Undo Data
 9. Implementing Oracle Database Security
 10. DAtabase Maintenance
 11. Performance Management
 12. Intelligent Infrastructure Enhancements
 13. Backup and Recovery Concepts
 14. Performing Database Backups
 15. Performing Database Recovery
 16. Moving Data

รวมค่าใช้จ่ายแล้วก็เกือบหมื่นอยู่เหมือนกันแฮะ ^_^
(ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554)

การสอบนั้นจะเป็นแบบเลือกตอบอย่างเดียวไม่มีภาคปฏิบัติ คือไปที่ศูนย์สอบ เลือกวิชา จ่ายเงิน ฝากของ ไปนั่งสอบกับคอมพิวเตอร์  กด submit แล้วก็รู้ผลเลย ว่าจะยิ้ม ^_^ หรือว่าจะร้องไห้ T_T

สถานที่ในการสอบ ผู้สอบสามารถเข้าไป ลงทะเบียน ออนไลน์เพื่อเข้าสอบได้จากเว็บไซต์นี้ครับ
http://www.pearsonvue.com/oracle/
อ้อลืมไปครับว่า สอบครั้งเดียวใบเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องสอบใหม่ครับ  $_$

credit : http://www.dbcertify.com
         : http://education.oracle.com
         : http://oracle.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น