หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปลี่ยนปุ่ม upload file html

ปกติเราจะไม่สามารถเปลี่ยนปุ่มของการ upload file ได้  ถ้าเราใช้
<input type="file" name="upload"/>
default ของแต่ละ browser จะต่างกัน  บางอันเป็นภาษาไทย  บางอันเป็นภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ไม่ได้

แต่เราสามารถทำให้มันเหมือนกันได้  ดังนี้
<html>
  <body>
    <form action="uploadfile.php" 
       method="post" 
       enctype="multipart/form-data" 
       target="ifrm"
    >
      <input type="file" 
          name="upload" 
          style="display:none"
      />
      <input type="text" 
          name="uploadtext" 
          onkeydown="upload.value=uploadtext.value "
      />
      <input type="button" 
          name="uploadbutton" 
          value="choose file"
          onclick="upload.click()" 
          onmouseout="uploadtext.value=upload.value"
      />
      <br />
      <input type="submit" value="submit"/>
    </form>
    <iframe name="ifrm" style="display:none">
    </iframe>
  </body>
</html>

เราให้     <input type="file" name="upload" style="display:none"/>   ทำงานอยู่เบื้องหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น