หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

0x001 นิยามของการสแกน(Scanning-Definition)

       การสแกนเป็น 1 ใน 3 ขององค์ประกอบหลักที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการโจมตีระบบ

ซึ่ง attacker หรือ ผู้โจมตีระบบ  จะใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับ
  • IP Address  ที่จะใช้สำหรับการโจมตี
  • ข้อมูลระบบปฏิบัติการ
  • สถาปัตยกรรมของระบบ
  • เซอร์วิส หรือบริการต่างๆที่เครื่องเป้าหมายเปิดทิ้งไว้
ประเภทต่างๆของการสแกนมีดังนี้
  • การสแกนพอร์ต (Port Scanning) 
  • การสแกนเน็ตเวิร์ค(Network Scanning)
  • การสแกนหาช่องโหว่รูรั่วของระบบ(Vulnerability Scanning) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น