หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

0x002 ประเภทของการสแกน(Type of Scanning)

# Port Scanning
      ใช้สำหรับตรวจสอบดูการให้บริการหรือเซอร์วิสต่างๆที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป้า หมายได้เปิดให้บริการไว้  ซึ่งปกติก็จะเป็นพอร์ตต่างๆที่เป็นที่เรารู้จักกันดี  เช่น http : 80, ftp : 21, ssh : 22,  mysql : 3306, netbios : 139, oracle : 152, pop3 : 110  เป็นต้น

# Network Scanning
        ใช้ สำหรับการตรวจสอบดูว่ามีเครื่องใดที่ Active หรือ Online อยู่ในระบบเครือข่าย เพื่อที่ใช้สำหรับโจมตีหรือใช้สำหรับประเมินความปลอดภัยของระบบเครือข่ายใช้ สำหรับการตรวจสอบดูว่ามีเครื่องใดที่  Active  หรือ Online อยู่ในระบบเครือข่าย  เพื่อที่ใช้สำหรับโจมตีหรือใช้สำหรับประเมินความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

# Vulnerability Scanning
        ใช้สำหรับการระบุหาช่องโหว่รูรั่วของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น