หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

เปลี่ยนกลุ่มแฟ้มข้อมูล ไฟล์ หรือไดเร็คทอรี่ (change group)

chgrp = change group
chgrp [option] group_name path/file/directory
เช่น  $chgrp -R jp /home/workspace
option -R คือ ทุกไฟล์หรือทุก sub directory ที่อยู่ภายใต้ /home/workspace จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในกลุ่ม jp ทั้งหมด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น