หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

change keyboard layout linux ubuntu

$ setxkbmap us,th -option grp:alt_shift_toggle

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น