หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

nmap (Network Mapper)

การสแกน เพื่อตรวจสอบเครื่องที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนั้น (nmap)

$ nmap -sP IP_Target|Range_of_IP_Taget


จากตัวอย่าง
ผมสแกนดูว่า IP ช่วง 10.2.80.0 ถึง 10.2.80.254 มีเครื่องใดออนไลน์อยู่บ้างในขณะนั้น


การสแกน เพื่อระบุพอร์ต/เซอร์วิส ที่เครื่องเป้าหมายกำลังเปิดให้บริการอยู่ (nmap)

$ nmap -sS IP_Targetการสแกน เพื่อระบุแบนเนอร์ ที่เครื่องเป้าหมายใช้ (nmap)

$ nmap -sV IP_Target


จากตัวอย่าง

เครื่องเป้าหมายเปิดบริการ port 80 ไว้ ซึ่งเป็นบริการ web server และ banner ที่ใช้คือ Apache httpd 2.2.8 สำหรับ windows 32 bit ซึ่งใช้งานร่วมกับ php 5.2.6

การสแกน เพื่อระบุระบบปฏิบัติการที่เครื่องเป้าหมายใช้ (nmap)

$ nmap -O IP_Target


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น