หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

การเข้าใช้งาน Shared Folders ของเครื่องในวงแลนผ่าน command line windows7

C:\> net use \\ชื่อเครื่องเป้าหมาย \ชื่อโฟลเดอร์ที่เครื่องเป้าหมายเปิดแชร์ไว้
 
จากนั้นก็ให้ใส่ user name และ password ของเครื่องเป้าหมายลงไป
เช่น 
C:> net use \\WIN7-PC\shared
Enter the user name for ‘WIN7-PC’ : win7
Enter the password for ‘WIN7-PC’ : xxxx
The command completed successfully.
หากเราต้องการดูข้อมูลภายในโฟลเดอร์ shared  ก็ให้พิมพ์ดังนี้
C:> dir \\WIN7-PC\shared
 ก็จะแสดงรายละเอียดข้อมูลในโฟลเดอร์ออกมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น