หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ดู user ทั้งหมดใน domain group ผ่าน command line windows 7

> net view /domain : group_name


จากตัวอย่าง
        เป็นการดู user ใน group ชื่อ  workgroup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น