หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ตรวจสอบการเข้าใช้งานเครื่องผ่าน Windows Logs


        สมมติว่ามีคนพยายามเข้าใช้งานเครื่องของเราจากภายนอก  เราสามารถตรวจสอบ  วันเวลา  แล้วก็รายละเอียดต่างๆ  ของ user ที่เข้าใช้งานได้  เช่น  มี user คนหนึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ PAI-PC  เข้าใช้งานเครื่องของเราจากภายนอก  ดังนี้


Windows ก็จะมีการเก็บ Log เอาไว้  ว่ามีใครเข้าใช้งานเครื่องเราบ้างตัวอย่าง Windows  Logs Detail

-
System-
Provider
[ Name]
Microsoft-Windows-Security-Auditing
[ Guid]
{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}
EventID
4624
Version
0
Level
0
Task
12544
Opcode
0
Keywords
0x8020000000000000-
TimeCreated
[ SystemTime]
2012-01-21T12:48:23.426277700Z
EventRecordID
1667
Correlation-
Execution
[ ProcessID]
556
[ ThreadID]
5808
Channel
Security
Computer
Unknown

Security

-
EventData
SubjectUserSid
S-1-0-0SubjectUserName
-SubjectDomainName
-SubjectLogonId
0x0TargetUserSid
S-1-5-21-1665318717-1637301684-4239468796-500TargetUserName
WarningTargetDomainName
UNKNOWNTargetLogonId
0x4f9e5e7LogonType
3LogonProcessName
NtLmSspAuthenticationPackageName
NTLMWorkstationName 
PAI-PC  ***LogonGuid
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}TransmittedServices
-LmPackageName
NTLM V2KeyLength
128ProcessId
0x0ProcessName
-IpAddress
10.2.81.78   ***IpPort
53767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น