หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

AJAX (jquery) request PHP JSON

PHP
query.php
 <?php
  $host = "localhost";
  $user = "root";
  $password = "password";
  @mysql_connect($host,$user,$password) or die("unable connect to database!");  
  mysql_select_db("learning_mysql_db");
  $result_set = mysql_query("select * from tb_student");
  $JSON = array();
  if($result_set == true){
     while($data = mysql_fetch_array($result_set)){
       $JSON[] = array(
         "std_code" => $data["std_code"],
         "std_name" => $data["std_name"],
        "std_grade" => $data["std_grade"]
       );
    }
  }
  mysql_close();
  echo json_encode($JSON);
?>
------------------------------------------------------------------------
JQuery
$(document).ready(function(){
  query();
});

function query(){
  $.ajax({
    type : 'get',    
    dataType : 'html',
    data : null,
    url : '../php/query.php',  
    success : function(r){
      var obj_std = eval("("+r+")"); 
      var html = resultPattern(obj_std);
      $("#result").html(html); 
    }  
  });        
}

------------------------------------------------------------------------
function resultPattern(obj_std){
.
..
...
  for(i=0;i<obj_std.length;i++){ 
    html+="<tr>";
     html+="<td class='no'>"+(i+1)+"</td>";
     html+="<td class='std_code'>"+obj_std[i].std_code+"</td>";
     html+="<td class='std_name'>"+obj_std[i].std_name+"</td>";
     html+="<td class='std_grade'>"+obj_std[i].std_grade+"</td>";
     html+="<td><img name='edit' src='../image/edit.png'/></td>";
     html+="<td><img name='delete' src='../image/delete.png'/></td>";
    html+="</tr>";
  }    
.
..
...
  return html;
}
Respose from query.php

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
เจสัน(JSON) คืออะไร :  http://na5cent.blogspot.com/2012/03/json.html  
php JSON encode : http://php.net/manual/en/function.json-encode.php             
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น