หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปรับระดับการซูม google map android ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามรัศมีที่กำหนด

private final float DISTANCE_ZOOM_LEVEL0=73728000;
...
...
...
public int zoomScale(float distance) {
  float distance_result = DISTANCE_ZOOM_LEVEL0;
  int i = 0;
  while ((distance_result /= (float) (2)) > distance) { i++; }
  return i>21 ? 21:i;
}
//เช่น mapcontroller.setZoom(zoomScale(100)); //100 meter
//จะได้ระดับการซุม อยู่ที่ level 19 ซึ่งจะพอดีกับหน้าจอ//
mapcontroller.setZoom(zoomScale(1000)); //1000 meter
//


2 ความคิดเห็น:

 1. ขอดู code ทั้งหมดหน่อยค่ะ อยากได้ลักษณะนี้พอดี
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 2. code ตรง zoom มีแค่นี้ครับ
  แค่ต้องเอาไปเซตค่าใส่ map controller เองครับ

  ตอบลบ