หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

การทำ fadein animation android

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ anim ไว้ภายใต้ res ดังนี้


2. สร้าง file xml สำหรับทำ fadein ไว้ใน anim  จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้  แล้วเขียนโค๊ดดังนี้ลงไป3. เรียกใช้ anim ที่เขียนไว้


ก็จะเป็น animation รูปภาพที่ค่อยๆเลือนลางจากใสๆขึ้นมาจนชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น