หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

เข้ารหัส MD5 java

import java.math.BigInteger;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class HashFunction {
  public static String md5(String input) throws NoSuchAlgorithmException {
    String result = input;
    if(input != null) {
      MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5"); //or "SHA-1"
      md.update(input.getBytes());
      BigInteger hash = new BigInteger(1, md.digest());
      result = hash.toString(16);
      while(result.length() < 32) {
        result = "0" + result;
      }
    }
    return result;
  }
}

วิธีใช้ก็แค่ 
String ans = HashFunction.md5("1234");
ans = "81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055"
ซึ่งก็ตรงกับ md5 ของ php ครับ


credit : http://www.androidsnippets.com/create-a-md5-hash-and-dump-as-a-hex-string

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น