หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

android คุย(ติดต่อ)กับ php ผ่าน json

       อันนี้เป็นการเขียน android ติดต่อกับ web server น่ะครับโดยที่ web server เราจะใช้ php และ เราจะใช้ json เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  ดังนี้ครับ

       android ส่ง http request เพื่อร้องขอผลลัพธ์จาก php
โค๊ด HttpRequest ผมเขียนเป็น class ไว้แล้วน่ะครับ ลองดูในเรื่อง android หรือไม่ก็ java ถ้าจำไม่ผิด

        การร้องขอนั้นผมส่งแบบ AsyncTask        เมื่อ php ได้รับ การร้องขอนั้น  ก็จะทำการประมวลผล  และตอบกลับ response นั้นด้วย json ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบ response นั้น ให้อยู่ใน pattern ใด

ผมจัดให้ response นั้นอยู่ใน pattern นี้ครับ

json array data pattern :

[ //start json array

        { 'key1' : 'value1', 'key2' : 'value2', 'key3' : 'value3', ... }, // 1 json object index[0]
        { 'key1' : 'value1', 'key2' : 'value2', 'key3' : 'value3', ... }, // 1 json object index[1]
        { 'key1' : 'value1', 'key2' : 'value2', 'key3' : 'value3', ... }, // 1 json object index[2]
        { 'key1' : 'value1', 'key2' : 'value2', 'key3' : 'value3', ... } // 1 json object index[3]

] // end json array

        android ประมวลผล json array ที่รับเข้ามา
โดยภายใน json array ประกอบไปด้วย หลาย json object[json object[0], json object[1], json object[2], ...]  จากนั้นทำการแปลงจาก json object ให้อยู่ในรูปของ java objectหลังจากนั้น เราจะนำ java  object ไปทำอะไรก็แล้วแต่เราครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอโค๊ดทั้งหมดหน่อย server+client ครับ ขอบคุณมากๆ
    Dev.niwath@gmail.com

    ตอบลบ