หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

การทำ dynamic layout android

        วันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ dynamic layout ใน android น่ะครับ ไม่ทราบว่าคนอื่นๆ จะเรียกมันว่ายังไง   ถ้าผมเรียกผิดไปก็ขออภัยด้วยครับ
        การทำ dynamic layout ในที่นี้ก็คือ การสร้าง pattern layout ขึ้นมาไฟล์เดียว(.xml ไฟล์เดียว) จากนั้นก็เรียกใช้ได้ตลอด  ซึ่งมันก็จะมีรูปแบบเหมือนๆกัน แต่เนื้อหาข้างในต่างกัน ดังรูปครับ


เรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่าครับ

1. ให้สร้าง pattern ไฟล์ .xml ขึ้นมาก่อนครับ  ดังรูป        ก็ลากวางๆ  เพื่อให้มันได้ form 1 form ขึ้นมานั่นแหล่ะครับ  โค๊ดข้างในก็ไม่มีอะไรมาก  ธรรมดาๆ  เลยครับ  ประมาณนี้  ชื่อไฟล์ว่า form_topic.xml  เก็บไว้ในโฟลเดอร์ layout ครับ


2. เราต้องมีหน้าหลักที่จะเรียกใช้ form_topic.xml นั้นครับ  หมายความว่า  เราจะเอา form_topic.xml ไปยัดใส่ในหน้าหลักนั้นแบบวนลูปยัดตัวเดิม แล้วแก้ไขข้อมูลข้างในเอาครับ  หน้าหลักจะเป็นหน้าว่างๆ ที่ไม่มีอะไรอยู่เลยครับ  รูปหน้าหลักดังนี้ครับ        ตรงที่ให้จำคือตัวสำคัญเลยครับ  เราจะใช้ LinearLayout นี้เป็นตัวอ้างอิงในการยัด form_topic.xml  เข้าไปครับ

3. เขียน java ควบคุมเพื่อยัด form_topic.xml เข้าไป
อันนี้ผมเขียนเป็น method  form เอาไว้น่ะครับ
private View formTopic(Topic topic){    
  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  View view = inflater.inflate(R.layout.form_topic, null); //อ้างถึงไฟล์ layout นั้นครับ  
   
  new ImageLoader(((ImageView) view.findViewById(R.id.topic_image))).execute(topic.getImage()); 
  ((ImageView) view.findViewById(R.id.topic_image)).setOnClickListener(new ImageClick());
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_username)).setText(topic.getName());
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_text)).setText(topic.getContent());
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_radius)).setText(topic.getRadius());
      
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_nof_comment)).setText("comment(" + topic.getNumberOfComment()+")");
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_nof_comment)).setOnClickListener(new CommentsClick());
  if(topic.getUserId().equals(this.id) && !topic.getNotRead().equals("0")){
    ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_readmore)).setText("+" + topic.getNotRead());
    ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_readmore)).setTextColor(Color.RED);
  }else{
    ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_readmore)).setOnClickListener(new CommentsClick());
  }
   
  ((TextView) view.findViewById(R.id.topic_time)).setText(topic.getTime());
   
  String imageUserType;
  if(topic.getUserType().equals("1")){
    imageUserType = R.drawable.friends_marker;
  }else {
    imageUserType = R.drawable.other_marker;
  }      
   
  if(topic.getUserId().equals(this.id)){
    imageUserType = R.drawable.user_marker;
     
    ((ImageView) view.findViewById(R.id.topic_delete)).setVisibility(View.VISIBLE);
    ((ImageView) view.findViewById(R.id.topic_delete)).setOnClickListener(new RemoveClick());
  }  
    ((ImageView) view.findViewById(R.id.topic_usertype)).setImageDrawable(
    this.getResources().getDrawable(imageUserType)
  );
        
  return view;   
}
เรียกใช้ method  formTopic
//ที่ให้จำครับ
LinearLayout local_feed_area = (LinearLayout) findViewById(R.id.local_feed_area);

for(int i=0; i<topic.length; i++){            
  local_feed_area.addView(formTopic(topic[i])); 
  //จับยัดใน LinearLayout ที่ให้จำไว้ครับ
}

จะได้ดังรูปนี้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น