หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

วาดวงกลมบน google map android


อันนี้ผมเขียนเป็น class ไว้น่ะครับ
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Point;
import android.location.Location;

import com.google.android.maps.GeoPoint;
import com.google.android.maps.MapView;
import com.google.android.maps.Overlay;
import com.google.android.maps.Projection;

public class MapCircleUserMarker extends Overlay {
  private double latitude;
  private double longitude;

  private float radius_for_search_around;
  
  private final int TRANSPARENT_CIRCLE=25; //ค่าความโปร่งใส

  public MapCircleUserMarker() {
    this.radius_for_search_around = 100; //set default radius
  }
  
  public void setLatitudeLongtiudeRadiusSearchAround(Location L, float R){
    this.latitude=L.getLatitude();
    this.longitude=L.getLongitude();
    this.radius_for_search_around=R;
  }

  @Override
  public boolean draw(Canvas canvas, MapView mapview, boolean shadow, long when) {
    super.draw(canvas, mapview, shadow);

    Projection projection = mapview.getProjection();
    Point screenPts = new Point();
    GeoPoint gop = new GeoPoint((int) (this.latitude * 1e6), (int) (this.longitude * 1e6));
    projection.toPixels(gop, screenPts);

    float Lx = screenPts.x;
    float Ly = screenPts.y;

    Paint incircle = new Paint();
    incircle.setColor(Color.rgb(46, 154, 254));
    incircle.setAlpha(TRANSPARENT_CIRCLE); //set ความโปร่งใส่ 25%
    incircle.setAntiAlias(true);
    incircle.setStyle(Paint.Style.FILL);
      
    Paint strokecircle = new Paint();
    float projectedRadius = projection.metersToEquatorPixels(radius_for_search_around);
    strokecircle.setColor(Color.rgb(46, 154, 254));
    strokecircle.setAlpha(100);
    strokecircle.setAntiAlias(true);
    strokecircle.setStyle(Paint.Style.STROKE);
    strokecircle.setStrokeWidth(2);
    
    Paint outcircle = new Paint();
    outcircle.setColor(Color.TRANSPARENT);
    outcircle.setAlpha(TRANSPARENT_CIRCLE - 5); //set ความโปร่งใส่ 25 - 5 = 20%

    outcircle.setAntiAlias(true);
    outcircle.setStyle(Paint.Style.STROKE);
    outcircle.setStrokeWidth(projectedRadius * (float)0.15);

    canvas.drawCircle(Lx, Ly, projectedRadius * (float)1.12 , outcircle);
    canvas.drawCircle(Lx, Ly, projectedRadius, incircle);
    canvas.drawCircle(Lx, Ly, projectedRadius, strokecircle);
    return true;
  }
}

การเรียกใช้
MapView mapview = (MapView) findViewById(R.id.mapview);
flaot radius_search_around = 150;
RequestLocation requestl = new RequestLocation((LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE));
MapCircleUserMarker mapcircleusermarker = new MapCircleUserMarker();
mapcircleusermarker.setLatitudeLongtiudeRadiusSearchAround(
  requestl.getLocation(), 
  radius_search_around
);
List<Overlay> list = mapview.getOverlays();
list.clear();
list.add(mapcircleusermarker);
 
//class RequestLocation ผมได้เขียนเอาไว้แล้วน่ะครับในเรื่อง 
GeoCoding and RequestLocation google map android
http://na5cent.blogspot.com/2012/03/geocoding-and-requestlocation-google.html

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2555 08:24

  ผมขอ Source code เต็มๆได้มั้ยอ่ะครับ ผมทดลองทำตามแล้วแต่ยังเข้าไปหน้าจอ Google map ไมได้เลยอ่ะครับ มันขึ้นเออเร่อตลอดเลย
  tue1991@hotmail.com

  ตอบลบ