หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Copy File Java ด้วย google common

dependencies
    <dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>13.0.1</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
code copy
import com.google.common.io.InputSupplier;
import com.google.common.io.Files;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
.......
.......

public void copyFile(File pathfile, String fileName, final InputStream in) throws IOException {
  Files.copy(new InputSupplier<InputStream>() {  
  @Override
    public InputStream getInput() throws IOException {
      return in;
    }
  }, new File(pathfile, fileName));
}

การเรียกใช้
File dir = new File("c:\\temp\\");
InputStream stream = new FileInputStream(new File("helloworld.txt"));
copyFile(dir, "helloworld.txt", stream);

แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น