หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จัดโครงหน้าเว็บไซต์ด้วย CSS
index.html  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/projectstyle.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- start my project -->
    <div id="project">
      <div id="header_fixed">
        
      </div>
      <div id="content">  
        <div id="c_wrapper">
          <div id="c_header">
      
          </div>  
          <div class="clearfloat"></div>
          <!-- start content -->
          <div id="c_content">
            <div id="c_content_left">
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
              yyyyyyyyyyyy<br/>
            </div>  
            <div id="c_content_right">
              <div id="c_content_right_header">
              
              </div>  
              <div id="c_content_right_center">
                <div id="map">
                
                </div>                
              </div>
              <div id="c_content_right_footer">
                <div id="clearfloat"></div>
                <div id="c_content_right_footer_topic">
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                  topic<br/>
                </div>
                <div id="c_content_right_footer_sponser">
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                  sponser<br/>
                </div>  
                <div id="clearfloat"></div>
              </div>
            </div>            
          </div>
          <!-- end -content -->
          <div class="clearfloat"></div>  
          <div id="c_footer">
        
          </div>  
        </div>
      </div>
    </div>  
    <!-- end my project -->
  </body>
</html>
prjectstyle.css

*{
  margin : 0px;
  padding : 0px;
}
body{
  overflow : auto;
  width : 100%;
  height : 100%; 
  background-color : #698598;
}
#project{
  width : 100%;
  height : 100%; 
  background-color : #698598;
}
#header_fixed{
  width : 100%;
  height : 35px;
  position : fixed !important;
  z-index : 1000;
  background-color : black;
}
#content{
  width : 100%;
  height : 100%;
  background-color : #698598;
}
#c_wrapper{
  width : 930px;
  height : 100%; 
  background-color : white;
  position : relative;
  left : 50%;
  margin-left : -450px;
  margin-bottom : 35px;
}
#c_header{
  width : 100%;
  height : 35px;
  background-color : white;
}
#c_content{
  height : 100%; 
  width : 100%;
  background-color : white;
}
#c_content_left{
  width : 200px;
  height : 100%; 
  float : left;
  background-color : red;
}
#c_content_right{
  width : 730px;
  height : 100%; 
  float : right;
  background-color : white;
  
}
#c_content_right_header{
  width : 730px;
  height : 35px;  
  background-color : white;
}
#c_footer{
  width : 100%;
  height : 35px;
  background-color : blue;
}
.clearfloat{
  clear : both;
}
/* ----------------- content------------------ */
#c_content_right_center{
  width : 100%;
  height : 400px;
  background-color : yellow;
}
#c_content_right_footer{
  width : 100%;
  height : 100%;
  background-color : white; 
}
#c_content_right_footer_topic{
  height : 100%;
  width : 530px;
  float : left;
  background-color : pink;
}
#c_content_right_footer_sponser{
  width : 200px;
  height : 100%;
  float : right;
  background-color : green;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น