หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Position CSS

Position แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
  1. static
  2. relative
  3. absolute
  4. fixed

        Static : คือ การเซตให้ element ไหลตาม normal flow ครับ  ซึ่งโดยทั่วไป  ค่า static ก็จะเป็น default อยู่แล้วครับ
     
        แล้วเจ้า nowmal flow มันคืออะไรล่ะ
        Nowmal flow ก็คือการที่ element หรือ tag html หนึ่งๆ จัดเรียงตัว หรือเรียงตำแหน่ง ตามค่า default ของมันที่ถูกเซตมาให้ตั้งแต่ครั้งแรก เช่น tag <div></div>  เมื่อมีการใช้แท็กนี้  หลายๆตัวด้วยกันแบบนี้
<div>XXX</div><div>YYY</div><div>ZZZ</div>
ตัวที่มาต่อกับตัวด้านหน้า  จะเกิดการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ  ได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้ครับ

XXX
YYY
ZZZ


หรือ tag span

<span>XXX</span><span>YYY</span><span>ZZZ</span>
ซึ่งจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่  ได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้

XXXYYYZZZ

และนี่ก็คือการไหลตาม normal flow ครับ


รูปแบบการใช้งาน
position : static

กำลังเขียนอยู่ครับ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น