หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Query Record ID ของ OrientDB

--จะต้องใช้เครื่องหมาย @ นำหน้า rid เสมอ  มิฉะนั้น SQL จะไม่ทำงาน
select * from Document where @rid = '#15:22'
--หรือ
select * from '#15:22'
--ก็ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น