หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การตรวจสอบชนิดข้อมูลของ java

เราจะใช้ instanceof  ในการตรวจสอบชนิดข้อมูล เช่น
Object object = getSource();
if(object instanceof int){
//do int
}else if(object instanceof String){
//do String
}else if(object instanceof Student){
//do Student
}else if... {


}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น