หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Map to JSON (java)

package com.blogspot.na5cent;

import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.json.simple.JSONObject;

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    JSONObject json = new JSONObject();
    Map<String, Object> data = new HashMap<String, Object>();
    data.put("firstName", "redcrow");
    data.put("lastName", "na5cent");
    data.put("birthday", new Date(1989, 01, 01));
    data.put("address", "bangkok");
    data.put("age", 23);
    
    json.putAll(data);
    System.out.println(json.toJSONString());
  }
}
{
  "lastName":"na5cent",
  "birthday":Fri Feb 01 00:00:00 ICT 3889,
  "address":"bangkok",
  "age":23,
  "firstName":"redcrow"
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น