หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

redirect page javaserver faces (jsf : primefaces)

html
    
<h:form>
    <!-- ?faces-redirect=true -- >
    <p:commandbutton action="public/resultsearch?faces-redirect=true" value="Search"/>
</h:form>
managed bean
try {
    FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().redirect("success.xhtml");
} catch (IOException ex) {
    LOG.warn("con't redirect page to success.xhtml => {}", ex.getMessage());
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น