หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Start Google Map API V3

map.js
function loadMap() {
  var location = new google.maps.LatLng(13, 100);
  var mapType = google.maps.MapTypeId.ROADMAP;
  var zoomLevel = 6;

  var map = createMap(location, zoomLevel, mapType);//***
}

function createMap(location, zoomLevel, mapType){
  var options = {
    center: location,
    zoom: zoomLevel,
    mapTypeId: mapType
  };
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("myMap"), options);
  return map;
}
map.html
<!-- first map -->
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&sensor=TRUE_OR_FALSE"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/map.js"></script>
  </head>
  <body onload="loadMap()">
    <div id="myMap" style="width:100%; height:500px"></div>
  </body>
</html> 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น