หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การกำหนดรัศมีของ element html ด้วย css (less)

less
/* 
less
*/
.round-box (@topRight : 5px, @bottomRight : 5px, @bottomLeft : 5px, @topLeft : 5px){
  /*chrome*/
  -webkit-border-top-right-radius: @topRight;
  -webkit-border-top-left-radius: @topLeft;
  -webkit-border-bottom-right-radius: @bottomRight;
  -webkit-border-bottom-left-radius: @bottomLeft;

  /*Firefox*/
  -moz-border-radius-topright: @topRight;
  -moz-border-radius-topleft: @topLeft;
  -moz-border-radius-bottomright: @bottomRight;
  -moz-border-radius-bottomleft: @bottomLeft;

  /*IE*/
  border-top-right-radius: @topRight;
  border-top-left-radius: @topLeft;
  border-bottom-right-radius: @bottomRight;
  border-bottom-left-radius: @bottomLeft;
}
การเรียกใช้งาน
.round-box (15px, 10px, 0px, 5px);
.round-box (3px, 3px, 3px, 3px);
.round-box; /* 5px for all coner by defult */

div.topic{
  .round-box (3px, 3px, 3px, 3px);
  color : red;
  background-color : yellow;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น