หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

get ResourceAsStream Unit Tests JavaServer Faces


//In Unit Tests
//
InputStream inputStream = getClass().getResourceAsStream("/images/user-profile.png");
//
//

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น