หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

get Session ID JSF ManagedBean

//...
//
HttpSession session = (HttpSession)FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getSession(true);
//
System.out.println(session.getId());
//06B4EADDA595D6D6366140EAA53BA14C

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น