หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

get Session Id Servlet Java

//
//
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

    String sessionId = request.getSession().getId();
    System.out.println(sessionId);
    //49AFC5652BBBA4950088CD6E24E6CA82
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น