หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

get และ set ตัวแปร application scope ให้กับ javaServer Faces

//...
//...
public String getApplicationName(){
    return (String)FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getApplicationMap().get("applicationName");
}

public void setApplicationName(String applicationName){
    FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getApplicationMap().put("applicationName", applicationName);
}
//...
//...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น