หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

list รายชื่อ methods ของ class ด้วย java reflection


package com.blogspot.na5cent;

import java.util.Date;
/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class User {
  private String name;
  private float age;
  private Date birthday;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public float getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(float age) {
    this.age = age;
  }

  public Date getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(Date birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }  
}
package com.blogspot.na5cent;

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      Class c = Class.forName("com.blogspot.na5cent.User");
      Method methods[] = c.getMethods();
      for(Method m : methods){
        System.out.println(m);
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น