หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ติดตั้ง nodejs บน linux ubuntu

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs npm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น