หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ServletContextListener

        ประโยชน์คือ  เอาไว้กำหนดค่าเริ่มต้นบางอย่างให้กับ application ของเรา   มันจะทำงานก่อนที่ application จะถูก start ขึ้น คือทำงานก่อน application เสมอ
package com.blogspot.na5cent.web;

import javax.servlet.ServletContextEvent;
import javax.servlet.ServletContextListener;
import javax.servlet.annotation.WebListener;

/**
 * Web application lifecycle listener.
 *
 * @author redcrew
 */
@WebListener
public class Na5centServletListener implements ServletContextListener {
  @Override
  public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
    //ทำงานก่อน application start
  }

  @Override
  public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
    //ทำงานหลังจาก stop application
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น