หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

drop all tables sql oracle

/*

*/
select 'drop table '||table_name||' cascade constraints;' from user_tables;
/*

*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น