หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

drop table sql : oracle

drop table jms_data_report cascade constraints;
drop table jms_error_report cascade constraints;
drop table jms_error_notification cascade constraints;
drop table jms_project cascade constraints;
drop table jms_user cascade constraints;
drop table jms_schedule_time cascade constraints;
drop table sequence cascade constraints;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น