หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

javascript set and get cookie

function getCookie(c_name){
  var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
  for (i=0;i<ARRcookies.length;i++)
  {
    x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
    y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
    x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
    if (x==c_name)
    {
      return unescape(y);
    }
  }
}

function setCookie(c_name,value,exdays){
  var exdate=new Date();
  exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
  var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
  document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}

//using
var leftExpanded = getCookie("leftExpanded");
if (leftExpanded == null || leftExpanded == ""){
  setCookie("leftExpanded", "no", 365);
  leftExpanded = "no";
}
credit : http://w3schools.com/js/js_cookies.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น