หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

reposition dialog : primefaces

$(document).ready(function(){
  
  $(window).resize(function() {
    $(".ui-dialog").each(function() {
      var width = $(this).width();

      $(this).css({
        "left": "50%",
        "margin-left": -1 * (width / 2) + "px"
      });
    });
  });
});

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น