หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

build maven project with windows command line : java

...
...
...
C:\Users\Redcrow\Documents\NetBeanProject\na5centProject> mvn clean install -U
...
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น