หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

Hession Serialize Object to Byte Array and Convert Byte Array to Object : java

        ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องทำการแปลง Object หนึ่งๆ หรือ หลายๆ Object ให้กลายไปเป็นไบต์  แล้วจึงจะสามารถทำงานบางอย่างกับ Object นั้นได้   ตัวอย่างเช่น  การส่งข้อมูลผ่านทางเน็ตเวิร์ค  ที่เราไม่สามารถส่งข้อมูลที่เป็น Object ตรงๆ ผ่านไปทางเน็ตเวิร์คได้  จึงต้องมีการแปลงข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ หรือโครงสร้างที่เหมาะสมเสียก่อน  จึงจะสามารถดำเนินการส่งข้อมูลนั้นๆได้  เมื่อส่งข้อมูลไปถึงปลายทางแล้ว  จึงค่อยทำการแปลงข้อมูลนั้นกลับมาให้อยู่ในรูปแบบเดิม  แล้วจึงจะสามาถนำข้อมูลนั้นไปใช้งานได้
        ตัวอย่างที่ผมใช้คือ  การส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์ค ด้วยเทคโนโลยี Java Message Service (JMS)  ซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูล ที่เป็น Object บางอย่างไปยัง JMS Server และ JMS Server ก็จะทำการส่งข้อมูลนั้นไปยังปลายทางที่กำหนดอีกที

        ทำไมถึงเลือกใช้  Hession ?
        ผมมองเห็นข้อดีของมันอย่างนึงครับ  นั่นคือการบีบอัดข้อมูล    อันนี้เจ๋งมาก  ผมเคยลงบีบอัดข้อมูล 1 แสน recored ทีแต่ละ record มีข้อมูลประมาณ 20 filed โดยข้อมูลไม่ซ้ำกัน  มันบีบอัดได้ประมาณ 3 MB  จากนั้นก็ส่งข้อมูลนั้นผ่าน network ได้สบายหมูเลยครับ   ที่มันเจ๋งอีกอย่างคือ  ถ้าข้อมูลเราซ้ำกันมากๆ  มันก็ยิ่งบีบอัดได้น้อยมาก  ตัวอย่างเดิมครับ  ข้อมูล 1 แสน record ที่มีข้อมูลซ้ำกันทุก record  มีแค่ record เดียวที่ไม่ซ้ำ  นั่นคือ pid ที่เป็น primary key String ขนาด 13 หลัก  บีบอัดทั้งหมดได้ 427 KB เองครับ  ว้าววววววว   เจ๋งเลย

package com.blogspot.na5cent.serializer;

import com.caucho.hessian.io.Deflation;
import com.caucho.hessian.io.Hessian2Input;
import com.caucho.hessian.io.Hessian2Output;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class Serializer {

  public static byte[] toBytes(List<?> objectsGhrap) throws IOException {
    Deflation envelope = new Deflation();
    ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
    Hessian2Output out = new Hessian2Output(bos);
    out = envelope.wrap(out);
    out.startMessage();
    out.writeObject(objectsGhrap);
    out.completeMessage();
    out.close();
    return bos.toByteArray();
  }

  public static Object toObject(byte[] datas) throws IOException {
    Deflation envelope = new Deflation();
    ByteArrayInputStream bin = new ByteArrayInputStream(datas);
    Hessian2Input in = new Hessian2Input(bin);
    in = envelope.unwrap(in);
    in.startMessage();
    Object value = in.readObject();
    in.completeMessage();
    return value;
  }
}

ตัวอย่างโค๊ดแปลงข้อมูล ในฝั่งส่งข้อมูล
...
...

  @Override
  public void send(List<Data> d) throws IOException {
    final byte[] data = Serializer.toBytes(d); //*****************

    MessageCreator messageCreator = new MessageCreator() {
      @Override
      public Message createMessage(Session sn) throws JMSException {
        BytesMessage bytesMessage = sn.createBytesMessage();
        
        bytesMessage.writeBytes(data);
        return bytesMessage;
      }
    };

    if (messageCreator != null) {
      JmsTemplate jmsTemplate = getJmsTemplate();
      jmsTemplate.setExplicitQosEnabled(true);
      jmsTemplate.setDeliveryMode(DeliveryMode.PERSISTENT);
      jmsTemplate.setTimeToLive(project.getExpireTimeInMillisecs());
      jmsTemplate.send(QueueUtils.JMS_QUEUE_NAME, messageCreator);
    } else {
      LOG.debug("message creator is null");
    }

  }
ตัวอย่างโค๊ดแปลงข้อมูล ในฝั่งรับข้อมูล
...
...

  @Autowired
  private DataService dataService;
  
  @Override
  public void onMessage(Message message, Session sn) throws JMSException {
    if (message instanceof BytesMessage) {
      try {
        BytesMessage bytesMessage = (BytesMessage) message;
        int messageLength = new Long(bytesMessage.getBodyLength()).intValue();
        byte[] byteRead = new byte[messageLength];
        bytesMessage.readBytes(byteRead, messageLength);

        List<Data> data = (List<Data>) Serializer.toObject(byteRead); //***************

        dataService.saveAllData(data);
        LOG.debug("Recieve Data From JMS Server");
      } catch (IOException ex) {
        LOG.debug("{}", ex);
      }
    }
  }

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น