หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

ปิด response headers http : glassfish

Attribute Server
        1. ไปที่หน้า console ของ glassfish  ซึ่งก็คือ  http://localhost:4848/common/index.jsf
        2. --> Configurations
        3. --> server config
        4. --> JVM Settings
        5. --> JVM Options
        6. --> คลิกที่ปุ้ม Add JVM Option พิมพ์ต่อไปนี้ลงไป  -Dproduct.name=""
        7. --> กดปุ่ม Save
        8. --> Restart Glassfish


Attribute X-Powered-By
        l. ถ้าคุณใช้ Netbeans IDE ให้ไปที่ Services
        2. คลิกขวาที่ Glassfish Server เลือก  Properties
        3. ที่ tab Common  เราจะเห็น Domains folder เช่น  C:\Users\Redcrow\AppData\Roaming\NetBeans\7.2rc1\config\GF3
        4. เข้าไปที่ path นี้  จะเห็น domain1 --> config
        5. หาไฟล์ defult-web.xml
        6. ที่บรรทัดที่ 303 เราจะเห็นดังต่อไปนี้

 <servlet>
  <servlet-name>jsp</servlet-name>
  <servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
  <init-param>
   <param-name>xpoweredBy</param-name>
   <param-value>true</param-value> <!-- ***** -->
  </init-param>
  <init-param>
   <param-name>httpMethods</param-name>
   <param-value>GET,POST,HEAD</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
   <param-name>system-jar-includes</param-name>
   <param-value>
        7. ให้เปลี่ยน xpoweredBy : true --> xpoweredBy : false
        8. --> Restart Glassfish

เราอาจจะลองเขียน servlet filter เพื่อเปลี่ยน response header ใหม่ก็ได้ เช่นดังรูป
http://na5cent.blogspot.com/2012/09/response-headers-http-request-servlet.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น