หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

spring-mvc get static resources


1. ที่ index.css
*{
  color : red
}
2. ที่ dispatcher-servlet.xml<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans   
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context 
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.1.xsd">
  
  <context:component-scan base-package="com.blogspot.na5cent" />
  <mvc:annotation-driven/>
  <mvc:resources mapping="/static-resc/**" location="/resources/"/>
  <mvc:default-servlet-handler/>
  
  <bean
    class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="prefix">
      <value>/WEB-INF/pages/</value>
    </property>
    <property name="suffix">
      <value>.jsp</value>
    </property>
  </bean>
  
  
</beans>
        เราจะต้องกำหนด <mvc:resources mapping="/static-resc/**" location="/resources/"/> ว่าจะให้อ้างอิงไปที่ไหน

2. การเรียกใช้งาน ที่  index.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>${pageTitle}</title>
    <link rel="stylesheet" href="<c:url value="/static-resc/index.css"/>"/>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World! System</h1>
  </body>
</html>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น