หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

จับเวลาการทำงานโปรแกรมด้วย Stopwatch Google Guava : java

maven dependencie
    
<dependency>
  <groupId>com.google.guava</groupId>
  <artifactId>guava</artifactId>
  <version>12.0</version>
</dependency>
java code
import com.google.common.base.Stopwatch;
...
...
...

  Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
  stopwatch.start();

  //process or java code statements
  ...
  ...
  ...

  stopwatch.stop();
  LOG.debug("total time is {} minutes",stopwatch.elapsedTime(TimeUnit.MINUTES));
...
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น