หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

use multiple base package repositories : java

        ในการใช้งาน JPA จะต้องมีการกำหนด base package repositories  ไว้ในไฟล์ applicationContext.xml (โดย default) ว่า model หรือ entity ของเราถูกเก็บไว้ที่ไหน  เพื่อที่จะได้นำไปสร้างเป็น  database table ในภายหลัง
        ทีนี้ ปัญหาที่ผมเจอมีอยู่ว่า  ผมเก็บ repositories ไว้หลายที่  วิธีการเก็บหลายที่ก็คือ  ให้เราทำการแยก tag  <jpa:repositories />  ของแต่ละที่ออกจากกันเลยครับ ดังนี้
    
...
...
<jpa:repositories base-package="com.na5cent.blogspot.base.repositories"/>
<jpa:repositories base-package="com.na5cent.blogspot.senddata.repositories" />
...
...
        การใช้ tag เดียว แล้วเขียนต่อกันดังต่อไปนี้ไม่ถูกต้องน่ะครับ โปรแกรมจะ run ไม่ผ่าน และจะไม่สามารถสร้าง repositories ได้
...
...
<jpa:repositories base-package="com.na5cent.blogspot.base.repositories, com.na5cent.blogspot.senddata.repositories"/>
...
...