หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Convert File to Byte Array

Maven Dependencies
    
<dependency>
  <groupId>commons-io</groupId>
  <artifactId>commons-io</artifactId>
  <version>1.4</version>
</dependency>
Java Code
import org.apache.commons.io.FileUtils;
...
...
...
  byte[] byteArray;
  try {
    byteArray = FileUtils.readFileToByteArray(new File("c:/temp/test.png"));
  } catch (IOException ex) {
    LOG.error("{}", ex);
  }

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น