หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

JSF and JSP get Context Path


//JSF
#{facesContext.externalContext.requestContextPath}

//JSP
${pageContext.request.contextPath}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น