หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

JSP and JSF get Session ID


//JSP
alert("${pageContext.request.session.id}");
//or
alert("<%= session.getId()%>");

//JSF
alert("#{facesContext.externalContext.request.session.id}");

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น